MENU

macOS 安装 Emacs

2023 年 01 月 27 日 • 阅读: 49 • 技术

macOS 下可选择多种 Emacs GUI ,建议 Emacs Mac Port。

安装 Emacs mac Port

brew tap railwaycat/emacsmacport
brew install --cask emacs-mac

相较于 Emacs For Mac OS X ,Emacs Mac Port 界面效果更好,裸 Emacs 的图标更加美观,建议使用。

返回文章列表 文章二维码
本页链接的二维码
打赏二维码